Otwarte Sąsiedztwo

Otwarte Sąsiedztwo. Współzarządzanie przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym na przykładzie osiedla Jazdów w Warszawie.
W 2018 Stowarzyszeni Flaneur zrealizowało kolejne działanie. Projekt Otwarte Sąsiedztwo był kolejnym etapem poszukiwań najlepszego modelu współzarządzania Osiedlem Jazdów. W ramach projektu przeprowadzono szereg spotkań konsultacyjnych i warsztatów ze społecznością Osiedla i przedstawicielami dwunastu biur i urzędów m.st. Warszawy. Efektem końcowym projektu był projekt uchwały o specjalnym statusie Osiedla Jazdów, określający możliwą drogę społecznego i infrastrukturalnego rozwoju dla tej wyjątkowej na skalę światową przestrzeni. Niestety, ze względu na brak woli politycznej uchwała nie została przedstawiona pod obrady Rady m.st. Warszawy.
Projekt realizowany był w konsorcjum wspólnie ze Stowarzyszeniem Miastodwa i Stowarzyszeniem Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów. Stowarzyszenie Flaneur było głównym operatorem grantu.
Więcej szczegółów na temat projektu w publikacji oraz w prezentacji.

Posted

in

by

Tags: