Oko na sztukę

W 2022 zainicjowaliśmy działania w ramach projektu “Oko na sztukę”, podczas którego rozpoczęliśmy mapowanie pracowni artystycznych na Pradze Południe, nawiązaliśmy kontakt z pracownią Brodowskich oraz rozpoczęliśmy archiwizację oraz katalogowanie zgromadzonej tam twórczości.

We wrześniu 2022 Stowarzyszenie zorganizowało wydarzenie pt. “Zbigniew Brodowski – artysta monumentalny. Prezentacja dorobku artysty w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa”, w którym partnerami byli Narodowe Centrum Kultury, Polski Holding Obronny, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wolskie Centrum Kultury. Następnie odbyło się również wydarzenie prezentujące twórczość Zbigniewa Brodowskiego we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi (oddział Muzeum Warszawy).

Temat dziedzictwa lokalnego rozwinęliśmy we współpracy z Wolskim Centrum Kultury, w którym organizowaliśmy spotkanie z varsavianistką i autorką bloga “Warszawskie mozaiki”, wydarzenie spotkało się z dużą frekwencją i chęcią kontynuacji tematu ze strony współorganizatorów. 

Film zrealizowany przez Agencję Artystyczną Nr 1
Spotkanie na temat twórczości Z.Brodowskiego w Muzeum Pragi