Na Szembeku

W 2013 roku zrealizowaliśmy projekt “Bazar Szembeka – warszawski folklor i miejsce spotkań”, w ramach którego przeprowadziliśmy warsztaty animacyjne i fotograficzne dla dzieci ze szkoły im. P. Szmebeka, warsztaty internetowe dla seniorów, otwarte spotkania i debaty o tematyce grochowskiej, wystawę na terenie bazaru Szembeka oraz akcję animacyjną (historię z Szembeka w tramwaju). Dzięki projektowi powstało również cyfrowe archiwum społeczne, czyli strona: www.naszembeku.pl