Oko na sztukę

W 2022 zainicjowaliśmy działania w ramach projektu “Oko na sztukę”, podczas którego rozpoczęliśmy mapowanie pracowni artystycznych na Pradze Południe, nawiązaliśmy kontakt z pracownią Brodowskich oraz rozpoczęliśmy archiwizację oraz katalogowanie zgromadzonej tam twórczości.

We wrześniu 2022 Stowarzyszenie zorganizowało pierwsze wydarzenie pt. “Zbigniew Brodowski – artysta monumentalny. Prezentacja dorobku artysty w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa”, w którym partnerami byli Narodowe Centrum Kultury, Polski Holding Obronny, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Wolskie Centrum Kultury. Następnie odbyło się również wydarzenie prezentujące twórczość Zbigniewa Brodowskiego we współpracy z Muzeum Warszawskiej Pragi (oddział Muzeum Warszawy).

Temat dziedzictwa lokalnego rozwinęliśmy we współpracy z Wolskim Centrum Kultury, w którym organizowaliśmy spotkanie z varsavianistką i autorką bloga “Warszawskie mozaiki”, wydarzenie spotkało się z dużą frekwencją i chęcią kontynuacji tematu ze strony współorganizatorów. 

Film dokumentujcy wydarzenie z roku 2022 (realizacja: Agencja Artystyczna Nr 1)
Spotkanie na temat twórczości Z.Brodowskiego w Muzeum Pragi, 11.2022

W 2023 udało nam się pozyskać dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu zrealizowaliśmy kolejne wydarzenia:

  • “Mozaiki z Bajki”: Spotkanie odbyło się w Teatrze Kwadrat (dawnym Kinie Bajka) przy mozaice Zbigniewa Brodowskiego. Gościniami wydarzenia były:- Ewa Kalnoj-Ziajkowska i Dorota Brodowska
  • “Osiedle Młodych – kolonia artystów powojennej Warszawy” spacer, podczas którego przybliżyliśmy twórczość artystów, którzy osiedlili się na dawnym Osiedlu Młodych na Grochowie. Narratorem wydarzenia był Cezary Polak. Wydarzenie było zorganizowane we współpracy Muzeum Pragi, Klubokawiarnią Kicia Kocia oraz Zarządem SM Szaserów.
  • Wieczór w Kredensie pod Oknami pt. “Śladami miejsc i życiorysów artystycznych mieszkańców Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej “Szaserów” Zadedykowany uznanym artystom plastykom oraz ich twórczości: Zbigniewowi Brodowskiemu, Andrzejowi i Wojciechowi Berszom. Gośćmi byli Dorota Brodowska, Wojciech Bersz i Urszula Dudek, autorka książki “Studio: ceramika”. Spotkanie we współpracy z Fundacją Piwnica Poetycka ENS.

Powstała strona internetowa https://okonasztuke.art/ oraz publikacja (do pobrania ze strony).