Bazar Szembeka – warszawski folklor i miejsce spotkań

Głównym celem projektu jest aktywizacja i rozwój życia społeczno-kulturalnego na Pradze Południe oraz stworzenie strony internetowej zawierającej informacje, wywiady, historie mieszkańców oraz materiały audiowizualne związane z przestrzenią wokół pl. Szembeka.

  Praga Południe jest dzielnicą oddzielona rzeką od centrum miasta, a przez to większości atrakcji kulturalnych i artystycznych. Na terenie samej dzielnicy nie w istnieje wiele instytucji lub organizacji, które zapewniłyby mieszkańcom uczestniczenie w życiu kulturalnym i artystycznym. Mimo dużej powierzchni dzielnicy (22,4 km2) oraz wysokiego zaludnienia tej części miasta, Praga Południe ma przede wszystkim charakter mieszkalno-przemysłowy.

Przeprowadzenie projektu „Bazar Szembeka – warszawski folklor i miejsce spotkań” ma na celu umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w działaniach kulturalnych i artystycznych na poziomie lokalnym. Pozwoli na rozwój świadomości lokalnej oraz przyczyni się do integracji mieszkańców, wpłynie na bardziej świadome kształtowanie przez nich wizerunku dzielnicy.

            Realizacja zadania ma również charakter edukacyjny ze względu na zaangażowanie w badania młodzieży szkolnej mieszkającej lub uczącej się w okolicy. Dzięki zaangażowaniu w projekt uczestnicy zapoznają się współczesnymi etnograficznymi metodami badawczymi, poprzez które poznają historię okolicy pl. Szembeka. Udział w działaniach umożliwi zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych uczniów oraz integrację w obrębie grupy rówieśniczej.

Zadanie pozwoli również umocnienie dialogu międzypokoleniowego poprzez zawiązanie więzi społecznych starszych mieszkańców z młodszymi pokoleniowo mieszkańcami oraz wzmocnienie relacji sąsiedzkich.

Realizacja zadania ma również na celu  uświadomienie mieszkańcom Warszawy roli bazarów i targowisk w życiu społecznym i historii stolicy – skupienie się na Centrum Handlowym Szembeka pozwoli na stworzenie strony internetowej, swoistej bazy informacji o tym miejscu, która będzie również pełnić funkcję platformy komunikacji.

Kontakt: natalia.szelachowska@gmail.com


Posted

in

by

Tags: